Spolek Interkom Hollabrunn – Retz – Znojmo


2070 Retz Hautplatz 30, Rakousko

office@regionW3.eu
www.regionW3.eu


Cíle


Projekt
 

Obecné cíle • společné, profesionální a aktivní uvedení regionu podél B303 sahajícího od Hollabrunnu až po Znojemsko na trh jako lokality pro bydlení a podnikání
 • upevnění významu a důležitosti rozvoje místa podnikání v povědomí obyvatel a regionálních účastníků (obcí, podnikatelů, organizací, vzdělávacích zařízení, ...) a koordinace a podpora jejich spolupráce
 • vytváření a udržování kompetentních a profesionálních informačních center pro zájemce o průmyslové a obytné plochy
 • plánování výstavby interkomunálních průmyslových zón
 • navázání kontaktů a kooperace mezi obcemi, podnikatelskými subjekty a vzdělávacími zařízeními za účelem zvýšení atraktivity regionu jako lokality k bydlení a podnikání
 

Zvláštní cíle • příprava a poskytování základních informací o jednotlivých lokalitách
 • poskytování informací o dostupných pozemcích a volných objektech v zúčastněných obcích
 • specifikace výhod a předností regionu (blízkost Znojma atd.)
 • koncepce a realizace cílených marketingových a reklamních opatření
 • příprava a výroba potřebných reklamních prostředků
 • školení jednotlivých obecních pověřenců pro lokalitu
 • posílení povědomí o rozvoji místa podnikání a jeho významu na obecní a regionální úrovni
 • využití spolupráce všech relevantních osob a organizací
 • výměna zkušeností s českými obcemi


Logo Europäische Union Logo Europäische Territoriale Zusammenarbeit Österreich - Tschechische Republik 2007 - 2013