Spolek Interkom Hollabrunn – Retz – Znojmo


2070 Retz Hautplatz 30, Rakousko

office@regionW3.eu
www.regionW3.eu


Nositel projektu


Projekt
 

Nositel projektuNositelem projektu je sdružení "Interkom Hollabrunn - Retz - Znojmo" - Sdružení pro podporu interkomunální spolupráce obcí v dolnorakousko-českém příhraničí.


Sdružení, jehož činnost není zaměřena na vytváření zisku, má za úkol podporovat trvale udržitelný, regionálně vhodný, přeshraniční a všestranný rozvoj podílejících se obcí a regionů. Stěžejní body přitom představují následující oblasti

 • rozvoj a marketing lokality
 • turistický ruch a volný čas
 • doprava - energie - ekologie
 • průmysl - obchod - služby
 • rozvoj obcí a měst
 • kultura - vzdělávání - kvalifikace
 • komunální infrastruktura


Cílem sdružení je vyvážený, koordinovaný a kvalitativně orientovaný rozvoj těchto oblastí prostřednictvím

 • regionální, národní a mezinárodní výměny zkušeností
 • regionálních, národních a mezinárodních kooperačních projektů
 • budování servisních služeb
 • práce s informacemi
 • koordinace aktivit
 • interkomunální a interregionální spolupráce
 • orientace na regionální koncepce
 • využití endogenních potenciálů
 • posilování interregionální identifikace obyvatelstva
 • využití národních a mezinárodních zkušeností
 • organizací interkomunální rozvojové platformy
 • vzdělávacích akcí pro zúčastněné osoby a zařízení
 • spoluúčasti na vývoji a realizaci projektů podporujících místní rozvoj
 • podpory v rámci rozvoje klíčových interkomunálních nabídek a témat
 • informování veřejnosti o cílech a činnosti sdružení


Logo Europäische Union Logo Europäische Territoriale Zusammenarbeit Österreich - Tschechische Republik 2007 - 2013